Studenti medicinskog fakulteta ispred organizacije SaMSIC držali su protekla dva dana predavanja na Prirodno-matematičkom fakultetu i Rudarskom falultetu Univerziteta u Banja Luci na temu: “Samopregledi testisa i dojke”.

Bitno je navesti značaj samopregleda pogotovo muške populacije, jer je broj oboljelih najveći u periodu od 15-39 godine.

Također ženama skrećemo pažnju na redovne preglede i samopreglede dojke s ciljem ranog otkrivanja karcinoma dojke i uspješnim izlječenjem.

Naravno,rad Superbrka bio bi puno teži bez podrške naših prijateljskih udruženja i klinika kao što su: SaMSIC, Iskra, Health Express, Estetik.